چرا، ولی این بیماران باید همزمان با لیزر، درمان دارویی برای رفع بیماری هورمونی خود را هم انجام دهند. درمان دارویی از رشد موهای جدید پیشگیری میکند و لیزر هم همزمان، موهای ایجادشده را از بین میبرد. این در حالی است که لیزر بدون دارودرمانی برای این بیماران، فقط صرف هزینه اضافی و بی فایده است.

برچسب ها: ,

ارسال پاسخ