نه، موهای زائد، اضافی یا ناخواسته به 2 دلیل هورمونی یا غیرهورمونی ایجاد میشوند. اگر دلایل هورمونی باعث ایجاد موهای زائد شوند، شما نمی‌توانید هیچ نوع لیزری و بدون درمان بیماری از پس این موها بربیایید. اختالالت هورمونی یا ابتال به تخمدان پلیکیستیک باعث میشود خانمها در قسمتهایی از بدن خود که به طور طبیعی مو ندارند، با موهای ضخیم و تیره مواجه شوند. از این رو، چنین افرادی باید ابتدا بیماری و سپس موهای زائد خود را درمان کنند.

برچسب ها: ,

ارسال پاسخ