بله، از آنجایی که امکان سوختگی و آسیب های پوستی با لیزر موهای زائد در افرادی با پوستهای تیره بیشتر است، توصیه میشود افرادی که سوالریوم کرده اند، حمام آفتاب گرفته اند یا پوستهای بسیار تیره ای دارند، از لیزر کردن موهای زائد خود به شدت پرهیز یا در مورد این کار با پزشک متخصص پوست مشورت کنند. لیزر کردن موهای زائد در این افراد و توسط اپراتوهای غیرمتخصص، چیزی جز سوختگی های شدید پوستی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت؛ سوختگی هایی که ممکن است لک های پوستی ناشی از آنها گاهی تا آخر عمر هم همراهشان بماند.


ارسال پاسخ