• داشتن يك شوينده مناسب
  • استفاده روزانه و مرتب از ضد آفتاب با اس پي اف مناسب
  • استفاده از مرطوب كننده مناسب با نوع پوست
  • استفاده از كرم شب به صورت مداوم
  • دور چشم مناسب با سن
  • نوشيدن حداقل هشت ليوان آب در روز
  • داشتن استراحت كافي
  • دوري از استرس
  • حداقل استفاده از نوشيدني هاي كافين دار

ارسال پاسخ