قبل از انجام لیزر درمانی از ناخن عکس تهیه می‌شود تا روند بهبود و رشد ناخن بررسی گردد. در هنگام تاباندن اشعه‌ی لیزر Nd-YOG روی ناخن ممکن است در خفیف یا متوسط، در ناخن خود احساس گرما کنید. تکنولوژی لیزر موجب گرم شدن ناخن و بستر ناخن با انرژی اشعه‌ی لیزر می‌شود و در نتیجه تعداد قارچ‌های موجود در ناخن کاهش یافته و رشد بافت سالم و شفاف ناخن افزایش می‌یابد. در این روش درمانی سر دستگاه لیزر روی ناخنی که به عفونت قارچی آلوده شده و همچنین بافت‌های اطراف ناخن، قرار داده می‌شود. پزشک شما این کار را تا زمانی ادامه می‌دهد که انرژی لیزر به بستر زیر ناخن برسد. در حین لیزر درمانی شما در ناخن خود احساس گرما می‌کنید.

این درمان معمولا چهار بار در فوصل یک هفته انجام می‌شود.


ارسال پاسخ