در این جراحی از لیزر برای برداشتن ناحیه کوچکی از بافت سقف دهان استفاده می‌کنند. یکی از مزایای انجام این جراحی، بیهوشی موضعی بیمار است در نتیجه بیمار نیازی به بستری ندارد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب درمان خروپف و خرخر شبانه باید چندین جلسه جراحی انجام شود.

یک دوره کامل در این مرکز شامل سه جلسه درمان جداگانه طی یک دوره دو ماه است. نتایج نهایی درمان تا یک سال ماندگار است و درمان می‌تواند تکرار شود.

این شیوه‌ی درمانی یک راه حل بسیار راحت و رضایت بخش برای بیمار برای به دست آوردن استراحت خوب شبانه است. نیاز به گذاشتن هیچ جسم خارجی داخل دهان در هنگام خواب و داروی شیمیایی نیست.


ارسال پاسخ