قارچ ناخن انگشت پا، یکی از بیماری های ناخن که در اصطلاح علمی اونیکومایکوزیس نامیده می شود ، به عفونی شدن سطح زیر ناخن توسط قارچ گفته می‌شود. عفونت قارچی باعث تغییر رنگ ناخن و بدبو شدن آن می‌شود؛ رنگ ناخن قارچی تیره و کدر می‌شود. مواد زائد و آلودگی زیر ناخن جمع می‌شود و غالباً علامت‌های سفید رنگی روی سطح ناخن ایجاد می‌شود. احتمال سرایت عفونت به دیگر ناخن‌های انگشت‌های پا، پوست نزدیک ناخن یا حتی ناخن انگشتان دست نیز بسیار بالا است. چنانچه این عارضه جدی گرفته نشود، عفونت راه رفتن را دشوار می‌کند و انجام وظایف روزمره را مختل می‌سازد. ناخن‌ها در اثر عفونت ضخیم‌تر می‌شود و به همین دلیل پوشیدن کفش دردناک می‌گردد. عفونت قارچ ناخن، بیمار را در برابر تخمیر یا عفونت باکتریایی ثانویه روی صفحه ناخن یا اطراف آن آسیب‌پذیر می‌سازد.