لیزر مورد استفاده در مرکز زیبایی ملینا  برپایه کریستال YAG (ایتریم آلومینیوم گارنت) است و  بصورت Nd: YAG و Er:YAG هستند. واژه YAG معمولاً برای لیزرهای حالت جامدی بکار می‌رود که نئوبیوم در YAG آلاییده شده است (Nd: YAG که بصورت دقیق‌تر می‌توان بصورت Nd+3: YAG نشان داد). البته کریستال‌های YAG دیگری نیز وجود دارند که توسط ایتربیوم، اربیوم، تالیوم یا هولیوم آلاییده شده باشند (جدول 1). YAG یک ماده ساختنی است و مخفف ایتریوم آلومینیوم گارنت (Y3Al5O12) است. این ماده از سال 1980 به عنوان یک کریستال لیزری مشهور شد. یون ایتریوم در YAG می‌تواند توسط فلزات خاکی نادر جایگزین شود بدون اینکه تغییر قابل ملاحظه‌ای در ساختار شبکه آن رخ دهد، زیرا این یون‌ها دارای اندازه‌های مشابهی هستند.

کریستال YAG به عنوان یک محیط میزبان با ویژگی‌های مطلوب است که مخصوصاً برای گسیل طول موج 1064 نانومتر در لیزرهای توان بالا و Q- سوئیچ بکار می‌رود.

متدوال‌ترین طول موجی که از Nd: YAG ساطع می‌شود، 1064 نانومتر است. با دو برابر، سه برابر و چهار برابر کردن فرکانس، طول موج‌های به ترتیب 532، 355 و 266 نانومتر قابل دستیابی است.

دیگر آلایش مورد استفاده لیزر پالسی Er:YAG است که طول موج 94/2 میکرومتر ساطع می‌کند و درمان‌های پوستی کاربرد دارد. Er:YAG توانایی گسیل طول موج 1645 و 1617 نانومتر را دارد. این نوع نسبت به Nd: YAG دارای طول موج قوی تری جهت نفوذ به قسمت‌های عمیق پوست است.

 


ارسال پاسخ