مراقبتهای بعد از واریس : 

1.جلسات درمانی شما بین 1 تا 3 جلسه است پس صبور باشید.
2. رگهای واریسی ممکن است در حین لیزر ناپدید شوند ویا ارغوانی تر شده در طول یکماه جذب بدن میشوند.
3.حداقل تا سه روز فعالیت شدید بدنی نکنید .
4.حداقل تا سه روز بانداژ الاستیک یا جوراب واریستان را از پایتان باز نکنید.
5.حداقل تا 24 ساعت دوش آب داغ نگیرید.

 


ارسال پاسخ