آی پی ال (سیستمهای نور شدید پالسی) جزو سیستم های نوری است که از لیزر تقلید میکند و قدرت اثر یا حتی ماندگاری اثرش از لیزرهای رفع موهای زائد کمتر است. این دستگاه، طیفی از طول موجها را از 1200-400 نانومتر، تولید میکند. براساس فیلتری که جلوی آن قرار داده میشود، میتوان طیف نوری مناسب را برای درمان موهای زائد انتخاب کرد. دستگاه های IPL ، با اینکه لیزر نیستند اما بی خطر هم نیستند و در صورت استفاده توسط افراد غیرمتخصص، می توانند باعث ایجاد سوختگی های پوستی هم بشوند. اگر فیلتر و انرژی مناسبی در دستگاه آی پی ال انتخاب نشود، میتواند سوختگیهای شدیدی را برای افرادی با پوستهای سبزه به وجود بیاورد. ای لایت هم نوع جدیدی از IPL  است که علاوه بر نور از رادیوفرکانسی هم به طور همزمان استفاده می کند. از اینرو، تاثیر آن روی موهای کمرنگ (مانند موهای بور، طلایی و سفید (  بیشتر و بهتر خواهد بود.

برچسب ها: ,

ارسال پاسخ