هرکسی نیازمند مقادیری از چربی در بدن خود است که اهمیت آن به ویژه در ذخیره کردن انرژی، ایجاد یک عایق حرارتی، جلوگیری از ضربه و نقش آن در زیبایی است.

به عنوان یک قانون، زنان بیش از مردان دارای چربی ذخیره شده هستند. به طوری که پزشکان مقادیر بیش از 25 درصد چربی در مردان و 30 درصد در بانوان را به عنوان چاقی در نظر می‌گیرند.

البته اندازه گیری دقیق مقدار چربی بدن زیاد آسان نیست و بیشتر در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کاربرد دارد.

به علت فوق پزشکان معمولا از دو روش اندازه گیری دیگر استفاده می‌کنند که یکی استفاده از جدول قد- وزن و دیگری اندازه گیری نشانگر اندازه بدن (BMI) است.

نشانگر اندازه بدن که به صورت بسیار وسیعی مورد کاربرد پزشکان است توسط یک محاسبه ریاضی ساده قابل اندازه گیری است.

اگر وزن خود را بر مجذور قد (به متر) تقسیم کنید حاصل، نشانگر اندازه بدن شما خواهد بود که در حالت کلی مقادیر بین 19 تا 25 را طبیعی محسوب می‌کنند. اما در سنین مختلف مقادیر طبیعی تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. BMI بین 25 تا 30 اضافه وزن و بیش از آن چاقی تلقی می‌شود که در این حالت فرد در معرض ابتلا به بیماری‌های چاقی است.


ارسال پاسخ