پكيج هاي تخفيفي پاييزه در مرکز زیبایی ملینا

پکیج فول بادی *تخفیف ویژه*
450 هزار تومان
پا کامل
دست کامل
بیکینی رایگان
زیر بغل رایگان
پکیج توتال بادی
250 هزار تومان
ساق
ساعد
بیکینی
زیر بغل
پکیج کاربردی 1
150 هزار تومان
صورت
زیر بغل
بیکینی
-
پکیج کاربردی2
90 هزار تومان
بیکینی
زیر بغل
-
-