پکیج‌های پیشنهادی در مرکز زیبایی ملینا

پکیج کل بدن *تخفیف ویژه*
450 هزار تومان / روزانه
پا کامل
دست کامل
بیکینی
زیر بغل
پکیج کاربردی 1
250 هزار تومان / روزانه
ساق
ساعد
بیکینی
زیر بغل
پکیج کاربردی 2
150 هزار تومان / روزانه
صورت
زیر بغل
بیکینی
-